Fries dorp oefent met nieuwe democratie

Spreekt een vereniging als Dorpsbelangen Veenwouden nog wel namens alle dorpelingen? Bij een ledenvergadering zijn er vaak maar dezelfde 30 personen. En moet een dorpsvereniging wel alle taken gaan overnemen die een gemeente naar het dorp toeschuift. Nieuwe vragen waar Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal eens goed over wil nadenken samen met Doarpswurk in een project lokale democratie. Via workshops en een pilot wil het dorp grip krijgen op nieuwe ontwikkelingen zoals burgerparticipatie en de veranderende rol van dorpsbelang.

Lees verder:
- Het interview met Mathilde Hommes, voorzitter van de vereniging op de website van Doarpswurk
- Het artikel van NVO/NCW: ‘Btw-pijn verzachten met investeringen in regio’
- Het artikel van De Erfgoedstem: ‘Crisis, dorpskrimp en grote landbouw: Fries erfgoed is de dupe’