Ongelijkheid in regio slecht voor hele land

Een gebrek aan weerbaarheid van de bevolking in krimpgebieden is riskant voor het land als geheel. Het ondermijnt de politieke en sociale stabiliteit. Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarschuwt voor een toenemende sociale ongelijkheid in krimpregio’s als Noord- en Oost-Groningen en Zuid-Oost Drenthe.

Op de krant van toen kan je het volledige interview met Bettina Bock uit het Dagblad van het Noorden lezen.