Gezamenlijke brandbrief dorpsorganisaties vanwege coronamaatregelen

Samen met alle andere dorpsbewonersorganisaties hebben BOKD, Doarpswurk en Groninger Dorpen via de LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen) een brandbrief gestuurd aan alle Nederlandse gemeenten en de VNG waarin een dringend beroep wordt gedaan om dorpshuizen en wijkcentra te ondersteunen en op korte termijn actie te ondernemen richting dorpshuis- en buurthuisbestuurders. Doel is gezamenlijk voorbereidingen te treffen voor een gezonde doorstart van de accommodaties. Deze sociale voorzieningen staan nu onder druk vanwege de coronamaatregelen.

De brandbrief.

Corona Brandbrief naar Drentse gemeenten.

Doarpswurk; Landelijke brandbrief aan gemeenten.

Groninger Dorpen roept gemeenten op tot steun buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven.