Fryslân heeft de meeste jongeren met een uitkering

Uit nieuw gepubliceerde cijfers over jongeren met een uitkering blijkt dat Friese jongeren in 2015 in verhouding het vaakst een uitkering ontvangen. De helft van de jonge uitkeringsontvangers krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij het vrijwel altijd om een Wajong uitkering gaat. Vergeleken met andere provincies, heeft Fryslân gemiddeld de meeste jongeren in de bijstand.

Het Fries Sociaal Planbureau publiceerde de cijfers van het CBS op hun website.