Elk Fries dorp een boekje initiatiefkunde

Doarpswurk heeft boekjes gemaakt over nieuwe manieren van Mienskip , leefbaarheid en initiatieven. Op 7 en 21 november zijn er inspiratieavonden.

Doarpswurk: Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin idee├źn, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst van zijn of haar dorp.

Lees verder