Drenthe 6e Krimpprovincie

Drenthe sluit zich aan bij de 5 Krimpprovincies in Nederland en het initiatief Nederland in Balans. De 6 samenwerkende Krimpprovincies willen meer blans in Nedelrand tussen stad en platteland, krimp en groei. Uit de nieuwste bevolkingscijfers (PRIMOS 2016) blijkt dat Oost-Drenthe in de periode 2015-2040 behoort tot de sterkst krimpende regio’s van Nederland ten aanzien van bevolkingsdaling en van de verwachte huishoudensdaling.

Lees meer op de website van de provincie Drenthe.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “De cijfers tonen aan dat wij meer moeten doen dan anticiperen op krimp. Wij moeten een vuist maken om iets te doen aan de gevolgen van krimp.” Volgens Jumelet zijn daar het rijk en de andere Krimpprovincies hard bij nodig, en hij kijkt daarbiij ook naar de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord in Den Haag.