De laatste melkboer

Een boek en een verhaal over de laatste melkboer in Middelstum op het Hogeland, en daarmee over teloorgang van deze beroepsgroep en de afkalvende middenstand op het platteland.

Lees verder in de Volkskrant