Cijfers Friese bevolkingsprognose bekend

De cijfers van de Friese bevolkingsprognose 2020 zijn bekend.

De belangrijkste ontwikkelingen
Fryslân telt nu ongeveer 650.000 inwoners. In 2040 zal dat zijn afgenomen tot 630.000. De prognose laat zien dat er, ondanks de afname van het totaal aantal inwoners, er een forse toename van het aantal ouderen wordt verwacht. Het aantal 65-plussers zal met zo’n 35% toenemen van 140.000 in 2020 tot 188.000 personen in 2040. Binnen deze groep zal het aantal 85-plussers zich meer dan verdubbelen.
Alle leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar nemen tot 2040 af in aantal. De groep 45 tot 65 jaar kent met -23% de grootste afname. Het aantal kinderen tot 15 jaar zal met 5% afnemen.

Het aantal huishoudens groeit iets langer door dan het aantal inwoners. Van 295.000 huishoudens in 2020, is er nog een lichte groei naar 305.000 huishoudens in 2035. Hierna neemt het aantal huishoudens weer af naar 205.000 in 2050. Vooral het aantal 1-persoons huishoudens zal nog groeien: van 110.000 in 2020 tot 130.000 huishoudens in 2040. Dit zijn voor een groot deel alleenstaande ouderen.

Lees een artikel in de Leeuwarder Courant.

En bij de provincie.