Alex Bonnema: ‘Ambities waarmaken in krimpregio vraagt creativiteit’

Aan ambities heeft woningcorporatie Elkien geen gebrek. Maar behalve met krimp heeft de Friese regio te maken met verdunning, vergrijzing en verarming van bewoners. Alex Bonnema (directeur-bestuurder) legt in Ades-magazine uit wat dat betekent. ‘Wij moeten onze ambities beheerst waarmaken, afgewogen en in zeer goed overleg met onze stakeholders – vooral de huurdersorganisaties en gemeenten.’

Lees verder (Aedes Magazine)