Podcast: Toekomstkracht krimpregio's is gedeelde verantwoordelijkheid

"Voor het op peil houden van de voorzieningen in krimpregio's is samenwerking nodig. Samenwerking tussen overheden en tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en transport moeten op peil en bereikbaar zijn, daar moet de overheid voor zorgen. Er hoeft niet  in ieder dorp een school en een voetbalclub te zijn, maar ze moeten wel voor iedereen goed bereikbaar zijn. Gemeente- en provinciegrenzen vormen daarbij voor bewoners geen obstakel, bestuurders zouden daar ook overheen moeten kijken", dat zegt professor Bettina Bock, hoogleraar Rurale Sociologie aan de Wageningse universiteit en bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling aan de RUG, in de podcast die Elly van der Klauw en Marijn Molema met haar opnamen. Marijn Molema is bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit en Dynamiek aan de RUG, en programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau. In de volgende podcast zullen zij spreken met bestuurders uit Drenthe, Friesland en Groningen over de toekomst.

Door Nynke Doevelaer

Bock ziet internationaal verschillen in de waardering van het platteland: "Nederland is een klein en verstedelijkt land. Veel beleid wordt vanuit het stedelijk denken ontwikkeld, In Spanje, Italië en Duitsland is meer belangstelling voor de plattelandsgebieden bij de overheid, meer waardering ook. Het is goed dat de K6 (de zes krimpprovincies) gezamenlijk optrekken richting Den Haag. Krimpregio's hebben wel degelijk iets te bieden. Het platteland is belangrijk voor de leefbaarheid van het hele land, corona maakt dat extra duidelijk. Maar ook op langere termijn zit er toekomstkracht in de buitengebieden."

Regionaal beleid

Burgerparticipatie kan volgens Bock hoogstens een goede aanvulling zijn. "Er gebeuren prachtige dingen. Bewoners voelen zich verbonden met hun gebied en met elkaar. Ze willen er juist graag blijven wonen. Er is niks mis met de gebieden waar de bevolking krimpt, maar als er geen werk of voorzieningen zijn, trekken mensen weg. Dat kan burgerparticipatie alleen niet oplossen. Het rijk is verantwoordelijk voor heel Nederland. De regiodeals die het rijk sluit met regio's kunnen een goed middel zijn om de eigen kracht van de regio's te stimuleren. Of het echt dé oplossing is, moeten we afwachten, maar de samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen is waardevol."

Bettina, Elly en Marijn