Samenwerken aan de toekomst van mbo-jongeren in Noordoost-Groningen | 29 juni

Over de toekomstkansen van mbo-jongeren met een opleiding op niveau 1, 2 en ook niveau 3 is veel te doen. In 2014 trokken Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen en Wim van de Pol, lid van het college van het bestuur van ROC Noorderpoort, aan de bel (NRC Handelsblad, 17 mei 2014). Hun boodschap: door een stille revolutie op de arbeidsmarkt (digitalisering, automatisering, robotisering) is de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt waarvoor een mbo 2 of 3 opleiding nodig is, structureel en snel aan het krimpen. In hetzelfde jaar typeerde de SER Noord-Nederland het Noorden als een mbo-economie, wijzend op de oververtegenwoordiging van het mbo in de beroepsbevolking en werkgelegenheid. Uit de regionale verkenningen van Platform31 naar de perspectieven en ambities van mbo-jongeren, blijkt dat een hechte samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven, cruciaal is. Ook dient de stem en het perspectief van mbo-jongeren betrokken te worden bij het zoeken naar oplossingen voor dit vraagstuk.

Op 29 juni nodigen de Provincie Groningen en Platform31 namens het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) betrokkenen uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten uit om verder te praten over de toekomst van mbo-studenten in (Groningse) krimpgebieden en de cruciale rol van regionale samenwerkingsverbanden.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen werkzaam bij onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en voor lokale werkgevers, in het bijzonder in de provincie Groningen. Bent u betrokken bij dit onderwerp en zou u graag mee willen praten op 29 juni? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst door te mailen naar

Map for Martinikerkhof 12, Groningen
Jongerenn platform31 internal thumb small 1520874216

Samenwerken aan de toekomst van mbo-jongeren in Noordoost-Groningen | 29 juni

Lees meer