27 november | Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden

Krimpregio’s hebben al geruime tijd te maken met verloedering, leegstand en prijsdalingen in bepaalde delen van de woningvoorraad. Tijdens de expertmeeting ‘Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden’ verkent Platform31 samen met vertegenwoordigers uit krimpregio’s en provincies, onderzoekers en experts nieuwe strategieën voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Deze expertmeeting is exclusief voor genodigden en vindt plaats op 27 november in Utrecht.

Meer informatie

Map for Restaurant Claar: Voor Clarenburg 7, 3511 JE Utrecht
Krimp irene bronsvoort internal thumb small 1505727469

27 november | Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden

Lees meer