18 maart 2020 | Masterclass over krimp en de bestuurlijke context

Juist in een politiek-bestuurlijke omgeving ligt de verleiding om de hoek om vast te houden aan het groeimodel, bij gebrek aan een ander perspectief voor dorp of regio. Het krimpvraagstuk lijkt daarmee af en toe wel een geloofsdiscussie te worden, waarbij ‘gelovers’ en ‘niet-gelovers’ , voor zover dat kan, elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk. In deze masterclass gaan we op zoek naar nieuw perspectief, door elementen te lenen uit de psychologie en marketing. We gaan krimp verkopen aan de mensen!

Met deze bagage gaan we daarna het gesprek aan met bestuurders, die elk vanuit hun eigen perspectief op zoek zijn gegaan naar dat positieve perspectief. Welke aanknopingspunten kunnen we vinden om onze eigen bestuurders op het juiste spoor te zetten, en welke sporen zijn dat dan? Hoe zorgen we ervoor dat het ‘krimpdenken’ geen doemscenario wordt, maar een uitdagend perspectief?

Aan het eind van de masterclass gaat u naar huis met nieuwe inzichten, en praktische handvatten voor de omgang met bestuurders in de context van krimp.

Deze masterclass wordt georganiseerd als onderdeel van het expertisetraject over de woningmarkt in krimpgebieden van het ministerie van BZK.

Aanmelden

Map for Seats2meat, Moreelsepark 65, 3511 EP in Utrecht
Vooraankondiging masterclass bzk internal thumb small 1576586025

18 maart 2020 | Masterclass over krimp en de bestuurlijke context

Lees meer