10 november | Burgerinitiatieven Gebrookerbos

In Heerlen-Noord is een dertigtal burgerinitiatieven ontplooid door (en voor) inwoners. Inwoners die het belangrijk vinden om bij te dragen aan een fijne buurt, wijk of straat. Inwoners die het ‘vonkje’ overbrengen op anderen en daardoor samen mooie dingen kunnen organiseren.

Al deze initiatieven zijn met veel kennis, kunde en menskracht georganiseerd. Hoe maken we dit zichtbaar en bruikbaar voor anderen? Hoe kunnen we elkaar (verder) helpen? En wat zou je willen weten van een gemeente, de Brooker of subsidiegever om je idee uit te voeren of beter te maken? Welke vragen zijn er, wat heb je nodig?

In het kader van Randland, een festival over creatieve makers en stedelijke ontwikkeling, vindt op 10 november de conferentie ‘Burgerinitiatieven Gebrookerbos. Van weiland naar wij-land’ plaats.

Meer informatie op de website van Neimed

Map for SCHUNCK*, Bongerd 18, Heerlen
Gebrookerbos foto juan zuilhof internal thumb small 1508939540

10 november | Burgerinitiatieven Gebrookerbos

Lees meer