Boosting Cross-Border Regions through better Transport!

Op 14 november organiseren de Europese Commissie, het Directoraat-Generaal voor Regionaal beleid en stadsontwikkeling en het Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer een conferentie over het boosten van grensoverschrijdende regio’s door beter vervoer.

De Europese Commissie is van mening dat grensoverschrijdende regio’s laboratoria voor Europese integratie zijn. Dagelijkse interacties over de grens laten burgers de voordelen van de interne markt ervaren. Vele factoren verhinderen echter nog steeds individuen en organisaties om hun volledige potentieel in deze regio’s te benutten.

Deze conferentie komt als vervolg op het onderzoek naar ontbrekende spoorverbindingen, missing links. Het beoogt de resultaten van het onderzoek te delen met een breed scala van belanghebbenden. Een ander doel is om een openbaar debat op gang te brengen over de uitdagingen van grensoverschrijdende voerdiensten.

Meer informatie een aanmelden

Map for Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Brussels
Border regions 2 internal thumb small 1572448514

Boosting Cross-Border Regions through better Transport!

Lees meer