8 oktober | Masterclass Samenwerking gemeenten en corporaties krimpopgave woningmarkt

Op 8 oktober vindt de tweede masterclass van het expertisetraject woningmarkt in krimpregio’s van het ministerie van BZK plaats.

Programma Masterclass: Samenwerking tussen corporaties en gemeenten bij de opgaven op de woningmarkt in krimpgebieden

12.30u Inloop met lunch
13.00u Welkom en aftrap plenaire deel

  • Krachtenveldanalyse (KAW)
  • Wettelijke (on)mogelijkheden (BZK)

14.15u Casuïstiek in twee groepen – ronde 1

A: Hoe krijg je grip op prijsconcurrentie sociale huur – particuliere markt? (RWLP Oost Groningen)
B: Willen en kunnen corporaties een rol spelen op de particuliere markt? (Provincie Drenthe & Woonservice)

15.15u Korte break

15.30u Casuïstiek in twee groepen – ronde 2
A: Hoe krijg je grip op prijsconcurrentie sociale huur – particuliere markt? (RWLP Oost Groningen)
B: Willen en kunnen corporaties een rol spelen op de particuliere markt? (Provincie Drenthe & Woonservice)

16.30u Terugkoppeling en afsluiting

De masterclass is opengesteld voor iedereen die werkzaam is binnen krimp- en anticipeerregio’s.

Map for Utrecht, World Trade Center, Stadsplateau 7
Logo ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties internal thumb small 1518988842

8 oktober | Masterclass Samenwerking gemeenten en corporaties krimpopgave woningmarkt

Lees meer