3 oktober | Krimpcafé 'Energietransitie in krimpgebieden'

In Noord-Nederland blijft nieuwe en oude energie een hot issue. In het landschap zijn turf- en gaswinning nog altijd zichtbaar, maar ook zonneweides en windmolenparken komen daar nu snel bij. Bewoners zijn er ook op allerlei manieren mee bezig, als bewoner van een huur- of koophuis, als dorp of dorpen samen. Tijd voor een letterlijke en figuurlijke wandeling door het nieuwe energielandschap, en naar de specifieke aspecten van de energietransitie in krimpgebieden.

Op het Krimpcafé van KKNN zal de nieuwe lector ruimtelijke transformatie- energie van de Hanzehogeschool Rob Roggema een aftrap geven. Hoe kijkt hij als landschapsarchitect uit Groningen naar een nieuw energielandschap? Welk ruimtelijk kader voor gebruiker en producent zou je kunnen hanteren?

In de workshops aandacht voor: Welke stimuleringsmaatregelen en informatie helpen hier de particuliere eigenaren, in Oost-Groningen wordt hier onderzoek naar verricht. Welke onderwerpen spelen er in de sociale woningbouw? Vanuit de Hanzehogeschool lopen bij verschillende corporaties onderzoeken naar energiekosten en energiegebruik in de Nul-op-de-meter woningen, maar horen ook over de ervaringen in Friesland.. We gaan op bezoek bij de energiecoöperatie in Ansen, al sinds 2012 bezig, wat zijn hun ervaringen en lukt het hen om het dorp energieneutraal te maken. Ook de coöperatie Grieneko uit Friesland is aanwezig. En tot slot start de discussie in uw dorp of regio eens met de We-Energy Game.

Meer informatie en aanmelden

Map for Dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, 7964 KK Ansen

3 oktober | Krimpcafé 'Energietransitie in krimpgebieden'

Lees meer