21 februari | Conferentie Flexwonen in Gelderland

in de krimpgebieden

Op donderdag 21 februari 2019 organiseren de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie ‘Flexwonen in Gelderland

In Gelderland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, allemaal mensen die met spoed woonruimte zoeken!

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Dat blijkt onder meer uit de aantrekkingskracht van vakantieparken. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonsegment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die?
Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie en zullen we gezamenlijk verder uitwerken door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten;
  • te laten zien hoe je als gemeente de behoefte aan flexwonen in beeld brengt en hoe je kansen voor flexwonen kunt creëren;
  • en goede praktijkvoorbeelden van flexwonen te delen.

Heeft u collega’s of contacten voor wie deze conferentie ook interessant kan zijn? Stuurt u deze vooraankondiging dan gerust door.

Meer informatie en aanmelden

Map for Huis der Provincie, Markt 1 in Arnhem

21 februari | Conferentie Flexwonen in Gelderland

in de krimpgebieden

Lees meer