20 november | Crisis in de grensregio's: de beperkingen, kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking

ITEM Jaarconferentie 2020

De ITEM Jaarconferentie, op 20 november in het provinciehuis van Middelburg, gaat niet door. In overleg met de provincie Zeeland is besloten de jaarconferentie te verschuiven naar een geschikter moment in 2021.

ITEM organiseert wel twee workshops op 20 november en 4 december.

  • Workshop 1: Crisis in grensregio’s: wat hebben we van de eerste golf geleerd?

Vrijdag 20 november, 10 – 12 uur

Bespreking van de onderzoeksresultaten in vier verschillende Europese grensregio’s. Met drie partners van het Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) zijn de effecten van de coronamaatregelen tijdens de 1e golf van de pandemie op grensregio’s onderzocht. Op 20 november presenteert ITEM de onderzoeksbevindingen en gaan zij ook in op de vraag wat we van de 1e golf hebben geleerd of zouden moeten leren.

Meer informatie en aanmelden

  • Workshop 2: ITEM Grenseffectenrapportage 2020: presentatie en discussie van het onderzoek

Vrijdag 4 december 2020, 10 – 12 uur

Naast de corona gerelateerde dossiers bevat de Grenseffectenrapportage 2020 de resultaten van meerdere onderzoeken rond grenseffecten die ITEM samen met diverse partners uitvoerden. De volgende grenseffectendossiers staan hierin centraal:

  • COVID-19 effectenonderzoek
  • Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en scholingsbudgetten
  • Duits basispensioen (“Grundrente”)
  • De ontwikkeling van de NOVI/duurzame leefomgeving vanuit Euregionaal perspectief
  • Einde van Duitse opwekking van elektriciteit op basis van kolen (“Kohleausstieg”)

Tijdens deze workshop bestaat de mogelijkheid suggesties te doen voor onderwerpen die ITEM in zijn Grenseffectenrapportage van 2021 zou kunnen behandelen.

Meer informatie en aanmelden