17 oktober | Masterclass over woontoekomst Noordoost Fryslân

Wat gaan we doen om de particuliere woningvoorraad kwalitatief sterk te houden?

De regio Noordoost Fryslân heeft de kwaliteit van het wonen hoog in het vaandel. De komende jaren verandert de bevolking van Noordoost Fryslân echter ingrijpend. Het aantal inwoners daalt, het aantal ouderen groeit en er komen steeds meer kleinere huishoudens.
Daarnaast is sprake van een forse verduurzamingsopgave. Dit heeft flinke gevolgen voor de woningvoorraad in de regio. 70% van de woningen zijn particuliere woningen. Dat leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we inspelen op deze veranderingen?
  • Hoe zorgen we er voor dat vraag en aanbod van particuliere woningen goed op elkaar
  • aansluiten? Hoe waarborgen we de kwaliteit van de woningen?
  • Wat komt er kijken bij de herontwikkeling van vrijkomende panden?
  • Hoe gaan we om met de duurzaamheidsopgave in relatie tot de particuliere voorraad?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de masterclass Particuliere Woningvoorraad Noordoost Fryslân. Denk mee over toekomstbestendige oplossingen.

Aanmelden bij Willy van Asperen vóór 10 oktober.

Map for De IJsherberg, Harddraversdijk 1 9101 XA Dokkum
Kaart friesland internal thumb small 1529437074

17 oktober | Masterclass over woontoekomst Noordoost Fryslân

Wat gaan we doen om de particuliere woningvoorraad kwalitatief sterk te houden?

Lees meer