Krimpcafé 'Leren en Werken - over mbo en arbeidsmarkt'

Werkgevers schreeuwen om geschikte mbo’ers! Steeds meer mbo’ers kunnen weer direct vanuit de schoolbanken aan het werk, maar dat geldt niet voor ieder niveau en iedere sector. De werkloosheid in Groningen daalt maar blijft hoger dan in de rest van Nederland!
Welke mismatch is er in vraag en aanbod, en hoe proberen onderwijs en arbeidsmarkt daarop in te spelen? Tijdens het Krimpcafé in Hoogeveen komen regionaal onderzoek en voorbeelden aan bod.

Dit jaar bracht de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland het advies uit: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland. Dit advies gaat vooral in op: het verdwijnen van veel banen op mbo 2 en 3 niveau, tekorten in sommige sectoren, en de noodzaak aan permanente om-, bij- en herscholing van lager en middelbaar opgeleiden. SER Noord-Nederland pleit voor regionale afspraken. Dr. Arjen Edzes, senior onderzoeker arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen schreef mee aan dit advies en geeft een inkijk in de snel veranderende arbeidsmarkt.

Hoe reageert het mbo zelf? Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-college in Hoogeveen geeft zijn visie. In de workshops zullen onderzoekers, overheden, werkgevers en het vmbo- en mbo-onderwijs zelf ingaan op regionaal onderzoek, thema’s en best practices in de verschillende regio’s. Een actueel thema in de ‘mbo’ economie van Noord-Nederland, tegen de achtergrond van een verwachte daling van het aantal leer­lingen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging

Map for Alfa-college, Voltastraat 33, 7903 AA Hoogeveen
Schermafbeelding 2017 07 04 om 16.26.35 internal thumb small 1520873353

Krimpcafé 'Leren en Werken - over mbo en arbeidsmarkt'

Lees meer

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.