23 november | Krimpcafé 'Een beeld van een plek'

Eén beeld kan genoeg zijn om een dorp in beweging te krijgen. Het landschap vertelt soms zelf zijn verhaal, of soms zijn het de stenen van een oude kerk. Ook in de krimp- gebieden is veel prachtige cultuur en cultuurgoed te zien. Maar soms is een ander per- spectief vanuit de kunst nodig om het beeld en het verhaal te zien.

Kunst, cultuur en cultureel erfgoed staan centraal op dit Krimpcafé. En wie anders dan Joop Mulder, die 35 jaar kunst, cultuur, landschap, reuring en toeristen bij elkaar bracht op het Oerol festival op Terschelling kan dit verhaal beter vertellen. En waar kan dat beter dan in het dorp waar alleen al het beeld van Holwerd aan zee, zoveel in beweging bracht.

In het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad LF2018 en in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst organiseert het KKNN op 23 november een Krimpcafé over de rol van Kunst, Cultuur en Cultureel Erf- goed in krimpregio’s.

Op dit Krimpcafé inleidingen en workshops over locatietheater, herbestemming van cul- tureel erfgoed, cultuurfestivals, Groninger kerken, ondernemen in de kunst en dilemma’s die daar in de praktijk bij spelen. U wordt gevraagd ook zelf actief mee te denken.

Om het volledige programma in te zien en u aan te melden, kunt u hierboven op het groene tabblad ‘Aanmelden’ klikken.

Graag tot 23 november!

Map for MFA de Ynset,
De Morgenzon 7,
9151KM Holwerd

23 november | Krimpcafé 'Een beeld van een plek'

Lees meer

Klik hier om u aan te melden.

Programma
13.30 uur Welkom (vanaf 13.00 uur inloop met koffie en thee) 

13.35 uur Inleidingen:

  • Elles Bulder, lector Krimp & Leefomgeving van de Hanzehogeschool Groningen, over Kunst contra Krimp
  • Marco Verbeek van ‘Holwerd aan zee’
  • Joop Mulder, oprichter en creatief directeur van Oerol, over ‘Sense-of-Place’ langs de Waddenkust

14.30 uur Pauze

14.45 uur Presentatie vragen en dilemma’s in de praktijk, waarna we de workshops samenstellen

Met: Sjoerd Wagenaar, voormalig artistiek leider van de PeerGrouP (lokatietheater); Eefje van Duin van Libau; Peik Suyling, Bakkerij de Eenvoud/ Festival Hongerige Wolf; Frederiek Bennema, docent/onderzoeker van Academie Minerva; Elles Bulder, lector Krimp & Leefomgeving Hanzehogeschool Groningen; Anke Bijlsma, producent/actrice en ondernemer in de kunst (Theater Achmea Culpa/ Garnalefabryk Moddergat); Peter Saal, adviseur Erfgoed en Publiek; Stichting Oude Groningen Kerken; en Joop Mulder van ‘Sense-of-Place’.

16.15 uur Terugkoppeling workshops16.30 Reflectie Thuur Caris, cultuurdocent Minerva 

17.00 uur Afsluiting en tijd voor een drankje en hapje


Workshops, dilemma’s uit de praktijk
Verschillende organisaties op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed in Noord-Nederland zullen u hun vragen en dilemma’s voorleggen.

Op het gebied van cultureel erfgoed: Herbestemmen leegstaand erfgoed in krimpgebieden, hoe kies je wat wel en wat niet? Wat is wel en niet rendabel rond restauratie en herbestemmen? Wat betekent de versnelling in gelden voor het cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied, wie neemt de regie?

Rond theater en culturele festivals: Hoe betrek je bewoners erbij? Moet je als (Fries) theater niet juist de provincie uit?

Het verhaal van het landschap: Hoe zet je mensen in beweging door het verhaal van het landschap? Wat kan het bijdragen aan toerisme? En wat is het verhaal van de verdwenen Friese terpen?

Als kunstenaar aan het werk in krimpgebieden: Hoe breng je de verbinding tot stand? Is ondernemen in de kunst ook in krimpgebieden mogelijk? Wat kom je tegen bij het werken in een kleine gemeenschap?

U kiest zelf ter plekke op basis van de presentaties bij welke workshop u aansluit. 

Graag tot 23 november in Holwerd!