7 april 2021 | GEANNULEERD Congres De stad van morgen

Definitief geannuleerd

Voor het college van burgemeester en wethouder van Assen waren het elkaar treffen in Assen, de kennismaking met de vraagstukken in de stad én in andere middelgrote steden in Nederland en het bezoek aan de projecten in de FlorijnAs belangrijke onderdelen van deze feestelijke dag. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is, hoewel de vaccinatie inmiddels gestart is, het geen reële verwachting dat we ook over drie maanden een fysiek congres met meer dan 400 deelnemers kunnen organiseren op de manier die wij voor ogen hadden. Om die reden heeft het college van Assen, hoe spijtig ook, besloten het congres definitief te annuleren.

Impressie FlorijnAs.

Map for

7 april 2021 | GEANNULEERD Congres De stad van morgen

Lees meer