8 November | Across the Border - Seminar: Impact of an Impact Hub

You can find the English version below.

Impact of an Impact Hub
Hoe vind je collega-ondernemers in dunbevolkte gebieden als de Schotse Hooglanden of op een van de vele grote en kleine eilanden? Via de Impact Hub Inverness is dat fysiek en figuurlijk mogelijk. Je kan er (tijdelijke) ruimte huren, andere ondernemers ontmoeten, er zijn bijeenkomsten en events en begeleiding vanuit de sociale onderneming HISEZ (Highlands and Islands Social Enterprise Zone). De Impact Hub Inverness is verbonden met 100 soortgelijke Impact Hubs over de hele wereld.

Polyanne Chapman en Brian Weaver hebben een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van dit Schotse ondernemerscentrum. Als onderzoekers kijken ze ook naar de impact op regionale ontwikkeling van een Impact Hub. Op 8 november geven zij een presentatie op het KKNN seminar : The Impact of an Impact Hub. Daarna is er gelegenheid voor vragen. Beide sprekers zijn ook benieuwd naar de ervaringen in Noord-Nederland rond centra voor ondernemers. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn immers ook diverse centra waar onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken in een regio, of rond een thema. Hoe kunnen deze centra meer impact hebben op deelnemende ondernemers en op de regio?

Koen Salemink van de Rijksuniversiteit Groningen, universitair docent Culturele Geografie, zal een inleiding op dit seminar verzorgen. De Schotse onderzoekers zijn in Groningen te gast voor een bijeenkomst van het Interreg project CORA. (Connecting Rural Areas)

Meer informatie over de Impact Hub Inverness.

Flyer

Aanmelden

Koffie en thee in de Skibril van de Plaza, start lezing om 12.00 uur.

Parkeren
Omdat op deze dag ook de open dag is voor bacheloropleidingen bij de RUG is het raadzaam wat extra tijd in te bouwen. Indien u wilt parkeren kunt u terecht op P3. U dient zich dan van te voren wel aan te melden via een mail naar info@kennisnetwerkkrimp.nl. Of zet je auto bij P+R Reitdiep: https://www.rug.nl/about-us/how-to-find-us/parkeren-bij-de-rug/


English version
Impact of an Impact Hub
How do you share your experiences or plans as entrepreneur in remote places like the Highlands and Islands of Scotland? A place in the centre of Inverness, with a view of the castle, where you can work and meet others, offers an opportunity to meet entrepreneurs in the same field or just from other disciplines, and gives a boost to regional development as well.

Impact Hub Inverness is a flexible working space established to bring together lone workers, to combat social isolation and to encourage social entrepreneurship. A space to work and to connect with like-minded individuals and organizations. You can rent a desk for an hour, a day, a week, a month, book a meeting room or join a networking event. By becoming a member you can share the benefits of becoming part of a team.

Pollyanna Chapman and Brian Weaver are two of the founders of Impact Hub Inverness, which is owned by HISEZ (Highlands and Islands Social Enterprise Zone) and will present why and how they founded the space, and what the impact has been on the region. Impact Hub is part of a global network of over 100 Impact Hubs across the world, some of which they visited before starting the journey in Inverness.

Impact Hubs, or Innovation Spots or Health Hubs are also tried in Northern Netherlands, some connecting enterprises and education or research. Some municipalities or regional organizations have plans for those centers. Policymakers, researchers and entrepreneurs can put forward their questions or examples after the presentation.
Koen Salemink, assistant professor of Cultural Geography at the RUG, will give an introduction on connecting rural areas in this seminar.

More information on the Impact Hub Inverness.

Flyer

Sign in

Coffee and tea in the Skibril at the Plaza, start lecture at 12.00.

Parking
November 8 is also the Open day for bachelor students. Therefore it is recommended to build in some extra time for your travel. In case you want to park your car you can do so at P3. Make sure you request for a parkingplace by sending an email to info@kennisnetwerkkrimp.nl. Or you can park your car at the P+R Reitdiep: https://www.rug.nl/about-us/how-to-find-us/parkeren-bij-de-rug/.

Map for
Wereldbol internal thumb small 1568292173

8 November | Across the Border - Seminar: Impact of an Impact Hub

Lees meer