8 april | GEANNULEERD KKNN Across the border seminar over regionale ontwikkeling

DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD VANWEGE DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS.
Spreker prof. Tomaney kan niet naar Nederland komen vanwege reismaatregelen rond het coronavirus. We zullen nog proberen om op een ander manier aan het onderzoek van Tomaney over ‘left behind Regions’ aandacht te besteden. Houd u daarvoor de website en de nieuwsbrieven in de gaten.

Geografische verschillen in Europa worden steeds groter. Zorgelijk zijn de verschillen tussen snel groeiende steden en gebieden die kampen met sociale en economische achteruitgang. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe categorie van ‘left-behind places’ gesignaleerd die vragen om overheidsingrijpen. Wat weten we over deze gebieden en hoe moeten beleidsmakers reageren op hun problemen? Op deze vragen zal John Tomaney ingaan. Zijn lezing is een spiegel voor het Nederlandse beleid rond Regio Deals, die de ‘Brede Welvaart’ van ons land moet bevorderen.

John Tomaney is professor Urban and Regional Planning aan het University College London en voormnalig directeur van het Centre for Urban and Regional Development Studies (CURDS) aan Newcastle University. Hij is co-auteur van o.a. Local and Regional Development (2nd Edition, Routledge, 2017).
Start lezing 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur.

Voertaal is Engels.
U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie over professor Tomaney: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/planning/prof-john-tomaney.

Dit is het derde KKNN Across the Border – seminar. In de seminars wordt verbinding gezocht met internationale gasten die Noord-Nederland bezoeken. Professor Tomaney is gast van de RUG en lid van de promotiecommissie van Bart Hoogeboom, die in zijn proefschrift het regionaal beleid vanaf 1975 in een Friese, Vlaamse en Oostenrijkse regio met elkaar heeft vergeleken. Zijn verdediging is op 9 april om 13.00 uur in het Academiegebouw te Groningen. Als gastheer voor dit seminar treedt op Caspar van der Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG/Campus Fryslân.

Map for University Campus Fryslân Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden

8 april | GEANNULEERD KKNN Across the border seminar over regionale ontwikkeling

Lees meer