6 februari 2020 | Kenniscafé Leefbaarheid en Krimp Vereniging Drentse Gemeenten

Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent in sommige regio’s ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken, onderwijs, zorg en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

Met dit kenniscafé gaan we in op de meest prangende opgaven rondom wonen, onderwijs en zorg en toenemende ruimtelijke ongelijkheden. Maar ook op bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor verdwijnende voorzieningen en nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Want Drenthe heeft ook zoveel meer dan krimp.

Programma en aanmelden

Map for

6 februari 2020 | Kenniscafé Leefbaarheid en Krimp Vereniging Drentse Gemeenten

Lees meer