logo-KKNN2000x321

6 april | Sociaal Café: Geen cent te makken?

Het Regionetwerk Noord van de BPSW organiseert op 6 april een Sociaal Café in Groningen:

Geen cent te makken?
Armoede; betekenisgeving en handelen vanuit systemisch perspectief

Een Sociaal Café van het BPSW Regionetwerk is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor professionals in het sociaal werk. Het is een plek om je te laten informeren, met elkaar ervaringen uit te wisselen en je te laten uitdagen door relevante thema’s.

Armoede kent meerdere dimensies
Armoede in Nederland. Al jarenlang een bestaand vraagstuk, dat alleen maar urgenter wordt door huidige ontwikkelingen. Zo’n complex vraagstuk vraagt anders denken en doen (transformatie), maar het start met anders kijken!

Armoede kent vele aspecten, daar valt veel aan te ontdekken:

Wat je ziet is afhankelijk van ‘je bril’. Een ervaringsdeskundige heeft een ander perspectief op de oorzaak en oplossing van het armoedevraagstuk dan een sociaal werker, een beleidsmaker of een wetenschapper. Integreren we die kennisbronnen voldoende?
Armoede heeft impact op alle levensgebieden, bovendien beïnvloeden die elkaar ook nog eens. Hebben we naast de aandacht voor schulden ook voldoende aandacht voor de impact op kinderen?
Armoede treft het hele systeem: armoede heeft impact op ouders (ouders kunnen niet de ouders zijn die ze willen zijn), én gevolgen voor kinderen. Armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven. Als je als professional werkt met kinderen is het voorwaardelijk dat je vanuit het systeem kijkt.
Armoede heeft een zichtbare kant en een onzichtbare kant. Is er in onze snelle-oplossingen-samenleving voldoende aandacht voor de onzichtbare emotionele kant? Wat doet langdurige schaarste met een mens? Hoe stress-sensitief werken we eigenlijk?
Wil je in je werk met nieuw handelingsperspectief aan de slag met het armoedevraagstuk? Dan is deze bijeenkomst echt iets voor jou!

Doelgroep:
Sociaal werkers uit alle werkvelden in Regio Noord (zowel eerste- als tweedelijns), studenten en docenten en anderen die betrokken zijn bij het sociaal werk.

Na afloop:
Kijk je bewuster en breder naar het armoedevraagstuk.
Denk je systemischer: armoede treft het hele systeem.
Heb je tools die je kunnen helpen om stress-sensitiever te werken.
Beschik je over de handreiking “Kinderarmoede in het Sociaal Domein’ als bron van inspiratie om netwerken rondom kwetsbare gezinnen te versterken.
Heb je een eigen kwestie of ervaring, neem ‘m mee!

Annelies Kassenberg, Inge Ekenhorst en Wenda Post-Gall, nemen ons deze middag mee met hun kennis en ervaring.

Annelies Kassenberg is socioloog en lector Jeugd en Leefomgeving verbonden aan de Academie voor Sociale Studies en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Haar onderzoek richt zich binnen het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving op het versterken van de omgeving van opgroeiende kinderen om hun zo optimale kansen tot gezond opgroeien te bieden.
Inge Ekenhorst is docent bij de opleiding Social Werk en verbonden als onderzoeker aan het lectoraat van Jeugd en Leefomgeving. Als onderzoeker is ze met name bezig met praktijkgericht onderzoek gericht op het versterken van de leefomgeving van jeugdigen. Het thema armoede is een thema waar ze als onderzoeker, maar ook als docent bij betrokken is
Wenda Post-Gall is werkzaam als scholencontact bij het Jeugdeducatiefonds (regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland). Daarnaast werkt ze aan de Hanze Hogeschool en geeft ze o.a. colleges rondom het thema armoedebeleving. Ze heeft een langere tijd gewerkt als Brugfunctionaris in Groningen.

Programma:
15.30 uur: Ontvangst in het café met koffie/thee.
16.00 uur: Inleiding ‘een systemische blik op de zichtbare en onzichtbare aspecten van armoede’ door Annelies Kassenberg, Inge Ekenhorst en Wenda Post-Gall.
17.00 uur: Soep met broodjes
17.30 uur: Onderlinge uitwisseling, verdieping, inbreng van kennis en ervaringen
19.00 uur: Afronding en einde

Praktisch:
Datum/tijd: Donderdag 6 april 2023 van 15.30 – 19.00 uur
Locatie: Grand Café de Admiraal, Zernikeplein 7 Groningen
Kosten: € 20,- BPSW lid: € 15,-. Aanmelden alleen mogelijk via deze link
Student: € 5,- Aanmelden door studenten kan alleen per mail via regionetwerknoord@bpsw.nl
Contact/info: regionetwerknoord@bpsw.nl
Registerpunten: in aanvraag bij Registerplein en SKJ
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan!

Map for Grand Café de Admiraal, Zernikeplein 7 Groningen

6 april | Sociaal Café: Geen cent te makken?

Lees meer