logo-KKNN2000x321

6 april | Kennisuitwisselingstraject voor regio's aan de grens

In dit traject staat gezamenlijk leren van (elkaars) aanpakken rondom energiearmoede en gezondheidsachterstanden centraal. We doen dit door in te zoomen op de successen en valkuilen in de uitvoering (ofwel om te komen tot uitvoering) in de lokale praktijk.

Uiteindelijk is de doelstelling om in de verschillende regio’s aan de grens tot een effectieve aanpak van energiearmoede en gezondheidsachterstanden te komen. Wij nodigen beleidsmakers van gemeenten en provincies, aan de randen van Nederland, uit
om hun ervaringen te delen en elkaar verder te helpen. Dit traject wordt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefaciliteerd.

Het traject start met een Kick Off in Bad Nieuweschans waarbij beide onderwerpen aan bod komen, die in het vervolg overgaan in twee aparte sporen waar ook nadrukkelijk de casuïstiek uit andere regio’s aan de grens centraal staat.

Tijdens de Kick Off wordt breed geïnventariseerd wat dit traject verder moet bieden om goed in te spelen op de behoefte van de deelnemers. Daarom vragen we u vooraf alvast na te denken over de, voor u wenselijke, invulling van het vervolg. Via deze link kunt u
hiervoor input leveren. Ook wanneer u niet aanwezig kunt zijn op 6 april, maar wel interesse hebt in het kennisuitwisselingstraject, verzoeken we u van harte het formulier in te vullen.

Bent u geïnteresseerd in de aanpak van energiearmoede, dan kunt u meelopen met de mensen van de jouwbespaarcoach.com-aanpak en bezoekt u een voorbeeldhuis waarin de problematiek van energiearmoede levend wordt gemaakt.

Bent u geïnteresseerd in de aanpak van gezondheidsachterstanden, dan nemen wij u mee naar een school die deelneemt aan de verrijkte schooldag en brengt u een bezoek aan de gezonde huiskamer. Aan het eind van de middag denken we met elkaar na over een vervolg van deze kennisuitwisseling.

Voor wie is het?
Het traject is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies (aan de grenzen van Nederland) die zich bezig houden met (de uitvoering van) beleid voor energiearmoede en gezondheidsachterstanden.

Kent u een collega voor wie dit interessant is, stuur de uitnodiging van vooral door!

Wat wordt er verwacht?
Er wordt een Community of Practice gevormd: de praktijk staat centraal en het traject valt of staat met actieve deelname en kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Van deelnemers wordt dus verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren in het traject om
elkaar verder te helpen en op lokaal niveau vooruit te komen. De insteek is om verschillende bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio’s aan de grens.

De Kick Off
U bent van harte uitgenodigd voor de Kick Off op 6 april 2023 bij de Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. Na het plenaire gedeelte kunt u kiezen uit 2 opties:

1. Bent u geïnteresseerd in de aanpak van energiearmoede, dan kunt u meelopen met de mensen van de jouwbespaarcoach.com-aanpak en bezoekt u een voorbeeldhuis waarin de problematiek van energiearmoede levend wordt gemaakt.

2. Bent u geïnteresseerd in de aanpak van gezondheidsachterstanden, dan nemen wij u mee naar een school die deelneemt aan de verrijkte schooldag en brengt u een bezoek aan de gezonde huiskamer. Aan het eind van de middag denken we met elkaar na over een vervolg van deze kennisuitwisseling.

Aan het einde van de middag gaan we graag met u het gesprek aan om het vervolg van dit traject gezamenlijk vorm te geven op basis van uw behoefte en hulpvragen.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, functie en organisatie naar postbus.regiosaandegrens@minbzk.nl.

Ook voor vragen kunt u bij dit e-mailadres terecht.

Map for Oudezijl 1, 9693 PA Bad Nieuweschans

6 april | Kennisuitwisselingstraject voor regio's aan de grens

Lees meer