logo-KKNN2000x321

4 april | KKNN Kenniscafé Herbestemming

Het KKNN organiseert op dinsdag 4 april een Kenniscafé over herbestemming. Wat doet herbestemming met de bestendiging van brede welvaart? Welke rol kan zorgvuldige herbestemming spelen bij de ontwikkeling van onze leefomgeving? Wat kom je als initiatief tegen en hoe kunnen de lessons learned toekomstige herbestemmingsinitiatieven helpen?

Onlangs ondertekenden verschillende bestuurders uit de regio’s Eemsdelta, Oost-Groningen en Groningen-Assen samen met minister Hugo de Jonge drie regionale woondeals. In 2030 moeten er in totaal 28.500 woningen zijn bijgebouwd. Ook in Friesland en Drenthe zijn gelijksoortige afspraken gemaakt. Daar moeten vergelijkbare aantallen zijn bijgebouwd in 2030. Maar hoe zit het eigenlijk met het bestaande vastgoed? Wat zijn de cijfers rondom leegstand in Noord-Nederland? Welke trends zien we in agrarisch vastgoed? Hoe ziet de toekomst van monumentaal- en industrieel erfgoed eruit? Maar ook ‘gewoon’ vastgoed, leegstand in overheidsgebouwen, sportvelden en campingterreinen verdienen aandacht. Met andere woorden: Wat zijn de herbestemmingskansen?

Hierover gaan we het onder andere hebben met Eefje van Duin (bestuurder Monumentenwachten / Federatie Instandhouding Monumenten). Zij vertelt over leegstand en herbestemming in landelijke context en zoomt dan in op Noord-Nederland. Rob Hendriks (architect & DGA DAAD) gaat dieper in op herbestemming van agrarisch vastgoed.

Daarnaast gaan we in gesprek met interessante herbestemmingsvoorbeelden uit Noord-Nederland. We horen van Drewes Wildeman over zijn initiatief om van een voetbalveld een camping te maken. Tanja Tamina vertelt over het initiatief om de camping in Leek over te nemen en zo te behouden. Romke Lemstra van Architectenbureau BA32 vertelt over de herbestemming van een schoolgebouw in Wommels naar starterswoningen. En meer!

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie
Dorpshuis ’t Zandt
Hoofdstraat 111 9915 PC ’t Zandt

Programma
13 30 Inloop
14.00 Eefje van Duin, Rob Hendriks
15.00 Pauze
15.30 Tafelgesprek met vier voorbeelden uit Noord-Nederland
16.30 Borrel
17.00 Einde

KKNN Kenniscafe Herbestemming
Illustratie door Senne Trip
Map for Dorpshuis 't Zandt
Hoofdstraat 111
9915 PC 't Zandt

4 april | KKNN Kenniscafé Herbestemming

Lees meer