3 oktober | Krimpcafé 'Energietransitie in krimpgebieden' in Ansen

Energietransitie in krimpgebieden

In Noord-Nederland blijft nieuwe en oude energie een hot issue. In het landschap zijn turf- en gaswinning nog altijd zichtbaar, maar ook zonneweides en windmolenparken komen daar nu snel bij. Bewoners zijn er ook op allerlei manieren mee bezig, als bewoner van een huur- of koophuis, als dorp of dorpen samen. Tijd voor een letterlijke en figuurlijke wandeling door het nieuwe energielandschap, en naar de specifieke aspecten van de energietransitie in krimpgebieden.

Op het Krimpcafé zal Andries van den Berg de aftrap geven. Hij is als landschapsarchitect betrokken bij diverse energietransitie-opgaven, als voorzitter van de commissie Leefomgeving van de provincie Drenthe, op regionale schaal in Fryslân (rijks regionaal proefproject) en Gelderland (regio Arnhem- Nijmegen) en lokaal bij de gemeenten Oost Gelre en Voorst. Zelf rijdt hij weliswaar nog niet elektrisch, maar houdt wel altijd een maximum snelheid aan van 100 km per uur. Dat komt hem op veel verwijtende blikken te staan. Zijn motto voor deze dag is: Stop met het ontwikkelen van eindbeelden voor 2050, en richt je op concreet haalbare stappen, en voor de koplopers onder ons: “van idealisme naar rendement!”

In de workshops aandacht voor: Welke stimuleringsmaatregelen en informatie helpen hier de particuliere eigenaren, in Oost-Groningen wordt hier onderzoek naar verricht. Welke onderwerpen spelen er in de sociale woningbouw? Vanuit de Hanzehogeschool lopen bij verschillende corporaties onderzoeken naar energiekosten en energiegebruik in de Nul op de Meter woningen, maar horen ook over de ervaringen in Friesland.. We gaan op bezoek bij de energiecooperatie in Ansen, al sinds 2012 bezig, wat zijn hun ervaringen en lukt het hen om het dorp energieneutraal te maken. Ook de cooperatie Grieneko uit Friesland is aanwezig. En tot slot start de discussie in uw dorp of regio eens met de We-Energy Game.

Van harte nodigen we u uit voor een wandeling door het nieuwe energielandschap.

Programma:
13.30 – 14.00 Inloop met koffie en thee
14.00 – 15.00 Plenair
15.00 – 16.30 Workshops
16.30 – 17.00 Afsluiting met een drankje

Workshops

Workshop 1: Sociale Woningbouw, door Joost Miedema (Hanzehogeschool) en Jeroen Duvergé
Veel woningcorporaties zijn bezig met verduurzaming van hun huizen, hoe loopt dat in de praktijk in Groningen? Vanuit de Hanzehogeschool wordt onderzoek gedaan naar de verschillende aanpakken en ervaringen van de gebruikers. Worden hun woonlasten werkelijk lager? Zijn de gebruikte technieken wel geschikt voor alle huizentypes en huishoudens? Hoe zit het met de relaties tussen bewoners, wooncorporaties en bouwbedrijven? Een van de corporaties die meedoet is Wold en Waard ze bespreken graag dit onderzoek en de ervaringen met verduurzamende renovaties. Vanuit de Vereniging van Friese Woningcorporaties zal Jeroen Duvergé ( Aanjager Duurzaamheid) reageren.

Workshop 2: Oost-Groningen, door Anne Groenendijk en Erwin Jalving (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan)
Oost-Groningen heeft een forse opgave in de particuliere woningvoorraad: krimp, relatief veel koopwoningen, een verouderde woningvoorraad en veel huishoudens met een laag inkomen. Hoe krijgen we in deze regio de kwaliteit van de woningvoorraad op peil en helpen we huiseigenaren in de energietransitie? Vanuit het RWLP Oost-Groningen een korte presentatie over de aanpak in Vlagtwedde, waar energieadviseurs huis aan huis gaan om te helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. De gemeente ondersteunt huiseigenaren met subsidie en andere financieringsmogelijkheden. Natuurlijk met het oog op de energietransitie, maar vooral gericht op de woonlasten. De centrale vraag in de workshop is of de ervaringen hier ook elders te gebruiken zijn. Of heeft u andere manieren ontwikkeld?

Workshop 3: We-Energy Game, door We-Energy Game (Hanzehogeschool)
In deze workshop spelen de deelnemers vanuit de rollen Mensen, Planeet, Winst, Balans, Wetgeving en Productie een Serious Game over de energietransitie in een dorp of stad. Dit spel is ontwikkeld in Groningen, maar wordt inmiddels op veel plekken in Nederland gespeeld binnen gemeenten en regio’s. Vaak als startpunt van een discussie over de energietransitie en om bewustwording en inzicht te creëren bij spelers over de (ruimtelijke) opgaven. Op een kaart moeten de duurzame energiebronnen worden geplaatst, samenwerking is daarbij nodig ook tussen dorp en stad.

Workshop 4: Wandel mee in Ansen
Al voor de energietransitie zette het dorp energieneutraal als stip op de horizon. De eerste daken met zonnepanelen werden snel gelegd, maar hoe nu verder?
Voor een zonnepark heeft de netbeheerder nu even geen plaats, een postcoderoos kan, maar misschien biedt een energie-eiland met smart technology ook uitkomst om energieneutraal of zelfvoorzienend te worden. De energiecooperatie en het CGI laten zien wat er al is, en aan welke mogelijkheden me nu werkt. We gaan kijken in Rheebruggen waar op een grote schuur van het Drents Landschap zonnepanelen zijn gelegd.
Vanuit Friesland is coöperatie Grieneko aanwezig. Zij werken in verschillende dorpen binnen de gemeente Leeuwarden.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

Er is die middag een fotograaf aanwezig. De foto’s van de middag gebruiken wij voor de verslaglegging en voor onze website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan weten.

Map for Dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, 7964 KK Ansen
Foto krimpcafe internal thumb small 1560503496

3 oktober | Krimpcafé 'Energietransitie in krimpgebieden' in Ansen

Lees meer