29 november | Verkennerstafel Groningen

Zorgzame Dorpen Groningen

Misschien ben je betrokken bij een zorgzaam bewonersinitiatief in jouw dorp. Het Groninger platteland kent inmiddels zo’n 70 zorgzame dorpen. Groninger Dorpen verbindt en versterkt deze initiatieven al langer, maar op verzoek van verschillende zorgzame dorpen, vormen we sinds kort een netwerk. Dit netwerk noemen we ‘Zorgzame Dorpen Groningen’.

Activiteiten en initiatieven van zorgzame dorpen in Groningen kun je nu al vinden en volgen via Twitter ( @ZorgzameDorpenG ) en Facebook ( @zorgzamedorpeng ). Vanaf eind januari vind je ze ook op onze website. Daarnaast organiseren wij activiteiten en kennisdeling met en voor zorgzame dorpen.

Nederland Zorgt Voor Elkaar

Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE) is het landelijk netwerk van lokale initiatieven in welzijn, wonen, zorg. Buurtkamerproject, zorgcoöperatie, noaberzorgpunt of stadsdorp, hoe we onszelf ook noemen. Actieve burgers nemen weer het heft in eigen hand en gaan activiteiten en ondersteuning organiseren voor hun buurt- of dorpsgenoten, om gezondheid, beter wonen en participatie door iedereen mogelijk te maken.

Uitnodiging

NLZVE gaat dit najaar op pad om een ‘verkennerstocht’ door het hele land te houden. Het doel van de verkennerstocht is om lokaal knelpunten te inventariseren, die burgerinitiatieven ervaren. Ook worden onderling ervaringen uitgewisseld, successen en dromen gedeeld en knelpunten zoveel mogelijk direct samen opgelost. Problemen die we niet zelf met elkaar kunnen oplossen, worden in een actie-agenda voorgelegd aan de staatssecretaris van VWS.

Groninger Dorpen en NLZVE willen je graag uitnodigen voor een Groninger verkennersbijeenkomst!

Map for Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 te Onderdendam
Schermafbeelding 2017 11 14 om 13.41.02 internal thumb small 1510663352

29 november | Verkennerstafel Groningen

Lees meer

Wanneer?   Woensdag 29 november 2017

Tijden?        Van 19.15 uur ( inloop vanaf 19.00 uur) tot 21.30 uur

Waar?         Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 te Onderdendam

Aanmelden kan via de website van Groningerdorpen