28 mei | Webinar What the fact is impact?

Of het nou gaat om onderzoek, vrijwilligerswerk of beleid, alles moet tegenwoordig impact hebben. We hechten dus veel belang aan het realiseren van impact en toch is niet altijd duidelijk wat we daar precies onder verstaan. Daardoor worden bijvoorbeeld vaak resultaten aangezien voor impact. Maar als het dat niet is, wat is het dan wel? Kun je impact meten? En hoe maak je impact zichtbaar als je niet kunt meten? Vragen die we ook horen bij projecten en beleidsplannen in krimpgebieden.

In dit tweede webinar van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland gaan we dieper in op dat tegenwoordig zo belangrijke begrip ‘impact’. Vragen als: kun je impact aantonen in je eigen dagelijkse (beleids)praktijk? Zo ja, hoe doe je dat dan, en hoe ga je om met minder concrete aspecten van leefbaarheid zoals bijvoorbeeld netwerkvorming, welbevinden of kunstbeleving? In het duo-webinar op 28 mei zal drs. Peter Meister-Broekema, onderzoeker binnen het Lectoraat Leefomgeving in Transitie van de Hanzehogeschool Groningen, ingaan op nut en nadeel van impactmetingen. Hij zal ook verschillende meetmethoden zoals zij momenteel gebruikt worden toelichten. Dr. Elles Bulder, lector Leefomgeving in Transitie, zal aan de hand van concrete voorbeelden vertellen hoe impact juist bij minder concrete aspecten van leefbaarheid zichtbaar gemaakt kan worden. Op verschillende plekken in Groningen is daar in de praktijk onderzoek naar en ervaring mee opgedaan.

Na afloop van de beide korte inleidingen willen we graag met u in gesprek rond uw vragen over nut en noodzaak van het meten of anderszins zichtbaar maken van impact.

U kunt zich hier aanmelden.

Map for

28 mei | Webinar What the fact is impact?

Lees meer