24 januari | Krimpcafé over Ver-nieuw-bouw

Ver-nieuw-bouwen?

De economie draait weer, de vraag om nieuwbouw ook. Wat doen we in anticipeer- en krimpgebieden met deze kansen en mogelijkheden? Bouwen aan de rand van de kernen, in het dorp of juist met nieuwbouw of verbouw de bestaande particuliere voorraad aanpakken? En hoe dan?

In dit Krimpcafé houdt Daniel Depenbrock partner bij KAW ons een spiegel voor. KAW architecten maakte in verschillende regio’s in Noord-Nederland woningmarktanalyses. Op basis van kwaliteit en type woningen, ligging en demografische ontwikkelingen is te zien welke buurten bij overschotten op de markt mogelijk buiten de woningmarkt vallen. De vraag is niet: hoe voorkom je overschotten, maar hoe blijf je vernieuwen en los je gelijktijdig overschotten op?

We willen daarover met u in discussie en hebben daarvoor verschillende gasten uitgenodigd. De inleiders van de workshops zullen ingaan op mogelijke kansen. Hoe kunnen gemeenten in Oost-Groningen ondanks een regionale sloopopgave toch vernieuwen door te bouwen? (Bart Gorter, programmamanager RWLP). Kan je als gemeente met leningen en financiering ook sturen op verbetering en verduurzaming van je woningen, of optimaler langer thuis wonen? (Reint Brondijk, SVN Noord-Nederland). En wat gebeurt er met je woonbeleid als je op micro-niveau kijkt naar migratiebewegingen? In Borger- Odoorn zijn er grijze, stabiele en jonge krimpdorpen, die verschillende doelgroepen aantrekken. (Onderzoeker Marit Gorter (RUG)/BOKD).

Ook Willem Donker, de nieuwe voorzitter van de NVM Friesland, vertelt over de ontwikkelingen rondom de Krimpcafélocatie Nieuwehorne.

U bent van harte welkom om deel te nemen.

Aanmelden kan hier of via info@kennisnetwerkkrimp.nl

Klik hier voor de uitnodiging.

Map for Molenweg 29, 8414 LJ Nieuwehorne

24 januari | Krimpcafé over Ver-nieuw-bouw

Lees meer