23 september | Krimpcafé Ondernemen in Krimpgebieden in Scheemda (onder voorbehoud)

Waarom investeren en ondernemen in krimpgebieden? Samen met Vereniging Stadswerk bereiden we een Krimpcafé voor over ondernemen in krimpgebieden, met ondernemers uit Oost-Groningen, onderzoekers en bestuur en beleidsmakers.
Deze kennisbijeenkomst wordt gehouden in De Toekomst in Scheemda op 23 september tussen 14.00 en 17.00 uur.

De Toekomst, een voormalige strokartonfabriek is zelf een voorbeeld van ondernemen in een krimpregio. En zo zijn er meer ondernemers die kansen zien, enkelen zullen hun verhaal ter inspiratie vertellen. Hoe beïnvloeden demografische veranderingen hun ideeën? Welke kansen zien zij? En wat hebben zij nodig?

Onderzoekers Elles Bulder, lector Leefomgeving in Transitie van de Hanzehogeschool en Heike Delfmann (Understanding Entrepreneurship in the local context: population decline, ageing and density) zullen ingaan op ondernemen in de context van bevolkingsdaling, een veranderende beroepsbevolking en ouder wordende consumenten. En ze geven aan waar de kansen zitten.

Daarna zal een paneldiscussie volgen waar ook bestuurders en beleidsmakers uit Friesland en Drenthe zullen aanschuiven, om te kijken hoe regionale economische ontwikkeling gestimuleerd kan worden.

Corona
De komende weken zal verder aan dit programma gewerkt worden en in overleg met de lokatie wordt gekeken naar de omstandigheden eind september en hoeveel mensen er daadwerkelijk kunnen deelnemen. U kunt zich wel alvast opgeven, dan wordt u op de hoogte gehouden.

Hier kunt u zich aanmelden.

Map for

23 september | Krimpcafé Ondernemen in Krimpgebieden in Scheemda (onder voorbehoud)

Lees meer