logo-KKNN2000x321

22 september | Kenniscafé Ouder worden in je dorp

Hoe kun je oud worden in je eigen dorp? Wat kun je zelf doen, maar ook samen als dorp? In Vledder (Drenthe) hebben ze daarvoor samen een eigen woonzorgcentrum gebouwd. Tijdens dit Kenniscafé komt u daar alles over te weten.

Niet alleen wonen en zorg zijn belangrijk voor de groeiende groep ouderen, maar ook hoe de leefomgeving is ingericht. Nodigt de leefomgeving uit tot ontmoeten en bewegen? Prof. dr. Louise Meijering (RUG) is gezondheidsgeograaf, en doet onderzoek naar de fysieke en sociale inrichting van de leefomgeving in steden en dorpen. Daarbij kijkt zij hoe ouderen, ook met fysieke en cognitieve beperkingen, zich bewegen in hun leefomgeving en hoe dit hun kwaliteit van leven beïnvloedt. Wat kunnen we van haar onderzoek leren om dorpen levensloopbestendig te maken?

Na dit plenaire deel gaat u uiteen in workshops. U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Workshop 1. Bewoners regelen het zelf (VOL)
In Vledder hebben de inwoners op basis van “positieve gezondheid” een zorgvisie en dorpsvisie opgesteld. Dit heeft onder andere geresulteerd in woonzorgcentrum De Borgstee welke vorig jaar is geopend. In deze workshop krijgt u het hele verhaal en hun verdere plannen te horen en gaan we met elkaar in discussie over dit soort projecten. Wat komt er allemaal bij kijken, hoe regel je de exploitatie en is zo’n grote rol voor vrijwilligers wel verantwoord?

Workshop 2: Wonen en zorg in je eigen dorp? (VOL)
Blijft de zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar in alle dorpen en wijken? Met meer ouderen en met minder arbeidskrachten? In de gemeente Súdwest-Fryslân doken ze in de zorg- en demografische cijfers voor 2050. Dat stemde tot nadenken. Graag delen ze met u een realistisch toekomstbeeld over langer thuis wonen, wonen in dorpen of grotere kernen of collectieve woonvormen. En zijn ze benieuwd naar uw ideeën voor de toekomst.

Workshop 3: Gezond en gelukkig ouder worden: optie of utopie?
Hoe worden ouderen gezond en gelukkig ouder? Wat hebben zij hiervoor nodig op individueel niveau? En misschien nog wel belangrijker: hoe kunnen we onze maatschappij zo inrichten dat de fysieke en sociale leefomgeving hieraan bijdraagt? Op basis van Positieve Gezondheid gaat u zelf aan de slag met het thema gezond ouder worden. In deze workshop gaan we samen van gedachten wisselen hoe we met elkaar de ideale leefomgeving kunnen creëren voor ouderen.

Workshop 4: Hoe blijf je meedoen?
In deze interactieve workshop, begeleid door Willeke van Staalduinen (directeur Afedemy), speel je met elkaar het educatieve online spel “Bouwen aan inclusieve omgevingen voor alle generaties”. De burgemeester van BIG CITY vraagt of wij haar kunnen helpen. Onder andere Ewa en Dennis wonen in BIG CITY. Ewa lijdt aan dementie. Dennis heeft problemen met lopen. In hun dagelijkse leven komen zij problemen tegen. In de workshop gaan we met elkaar het gesprek aan om te bepalen welke oplossing(en) wij zouden kiezen om Ewa en Dennis gelukkig te maken. Speel en leer mee.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

De Borgstee Vledder, foto Akko Muskens
Kerk Vledder, foto Akko Muskens
Map for

22 september | Kenniscafé Ouder worden in je dorp

Lees meer