21 november | Studiedag De Toekomst van het Platteland

Anticiperen in het onderwijs op de snelle veranderingen op het platteland en in de krimpgebieden

Centrale vraag is hoe innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang leren een blijvende vitalisering op het platteland en in de krimpgebieden kunnen stimuleren.

Na een aantal moeilijke jaren met hoge werkloosheid trekt de Nederlandse economie sterk aan. Dit geldt in mindere mate voor het platteland en de ‘krimpgebieden’. De Sociaal-Economische Raad heeft aangegeven dat met name de transitie naar duurzame energie landelijk veel banen kan opleveren.

Er zijn tevens grote veranderingen in de zorg, informatica en de bouw op komst. Hierbij zullen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en een groeiend aantal ouderen zich moeten gaan instellen op snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de productie- en zorgtechnologie.

Deze studiedag start ’s morgens met een overzicht van de actuele ontwikkelingen op het platteland, met onder andere prof Bettina Bock, hoogleraar Bevolkingsdaling Noord-Nederland en recente onderzoeksbevindingen op het gebied van innovatief leren en onderwijs.

Meer informatie kunt u hier vinden. Klik hier voor aanmelden.

Map for Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Groenewoudseweg 1, 6524 TM Nijmegen (goede bereikbaarheid openbaar vervoer & goede parkeergelegenheid).
763 internal thumb small 1510088388

21 november | Studiedag De Toekomst van het Platteland

Anticiperen in het onderwijs op de snelle veranderingen op het platteland en in de krimpgebieden Lees meer