17 april | Doarpswurk: Regiobijeenkomst NO Fryslân

Komt u ook dinsdag 17 april van 17.30-21.00 uur in Burdaard?
Op deze bijeenkomst wisselen we ervaringen en praktische informatie met elkaar uit als bestuurders van dorpsbelangen en dorpshuizen. U kunt meedoen met twee workshops over verschillende actuele onderwerpen zoals wonen in het dorp, het maken van een dorpsvisie, duurzaamheid, het toekomstbestendig maken van het dorpshuis en subsidiemogelijkheden voor ver- of nieuwbouw van dorpshuis of MFC.

Waarom deze bijeenkomst? Doarpswurk ondersteunt en adviseert dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven. We willen graag geworteld zijn in de regio’s van Fryslân. Verder merken we dat bestuurders van dorpshuizen en dorpsbelangen graag ideeën willen uitwisselen. En natuurlijk kunt u tijdens deze avond ook één van onze adviseurs aanschieten. We organiseren dit jaar vier regiobijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. De eerste is op dinsdag 17 april in Burdaard.

Programma
17.30 Inloop
18.00 Soep en broodje
18.30 Presentatie Doarpswurk
18.45 Workshops ronde 1
19.30 Pauze
19.45 Workshops ronde 2
20.30 Afsluiting

Klik hier voor het volledige programma en om u aan te melden.

Map for MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12, 9111 HN Burdaard
Schermafbeelding 2018 03 14 om 20.15.32 internal thumb small 1521054990

17 april | Doarpswurk: Regiobijeenkomst NO Fryslân

Lees meer