14 maart | Krimpcafé 'Spelen met Voorzieningen'

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert in samenwerking met Streekwurk Noardwest-Fryslân een Krimpcafé over voorzieningen. U bent van harte welkom.

Hoe voer je een goede discussie over de toekomst van voorzieningen in dorpen, gemeenten of regio’s in Noord-Nederland? Voorzieningen die om meerdere redenen onder druk staan. In Noardwest-Fryslân is daarvoor een Serious Game Voorzieningen ontwikkeld. Dit keuze-instrument laat betrokken partijen in spelvorm hun kaarten op tafel te leggen, zodat aan het eind van de dag er meer inzicht is, en zich misschien ook een oplossing aftekent. Die oplossing kan ook anders zijn dan aanvankelijk voor de hand lag.

In het volgende Krimpcafé ‘Spelen met Voorzieningen’ op 14 maart laten we u graag deze serious game over voorzieningen, ontwikkeld door Streekwurk Noardwest, Rijksuniversiteit Groningen en Partoer zien èn ervaren. In twee workshops over onderwijs en sport kunt u meespelen. Andere workshops gaan over digitale serious games, hoe en waar kan je die voor gebruiken? En over ‘shared grien space’, hoe kom je tot een groene voorziening met meer en meer tevreden gebruikers.

Voor de workshops uit gaat prof. Tialda Haartsen (RUG) dieper in op voorzieningen in demografisch veranderende regio’s. Welke ontwikkelingen en welke aanpakken en oplossingen zijn daarin te onderscheiden?

Hierna wordt een van deze aanpakken, de Serious Game Voorzieningen aan wethouder De Pee van Waadhoeke aangeboden, en hoort u vanuit Tzummarum of het spelen van dit spel nu dit dorp geholpen heeft in de discussie over de toekomst van sportvoorzieningen.

Lees hier de uitnodiging voor meer informatie en klik hier om u aan te melden.

Map for Om 'e Terp 21,
9022 BD, Mantgum

14 maart | Krimpcafé 'Spelen met Voorzieningen'

Lees meer