12 april | Krimpcafé 'Onderzoek en Beleid'

Wat is het geheim van een succesvol burgerinitiatief? Wie zijn de nieuwkomers in krimpgebieden? Hoe ziet de nieuwe huisartsenpraktijk er uit? Onderzoek dat beleidsmakers verder kan helpen bij hun werk rond leefbaarheid in krimpgebieden. Hoe? Dat horen we ook graag van beleidsmakers bij gemeenten, provincies of organisaties. Op 12 april brengen we Onderzoek en Beleid in Noord-Nederland dichter bij elkaar in een Krimpcafé in het provinciehuis van Groningen.

Drie thema’s staan centraal op deze middag: Burgerinitiatieven, Voorzieningen en Nieuwkomers en Blijvers. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en anderen presenteren conclusies uit recent onderzoek, beleidsmakers hebben we gevraagd hierop te reageren. In de workshops kunt u ook uw eigen vragen stellen, of ideeën meegeven aan onderzoekers.

Voorafgaand aan de workshops zullen Eelco Eikenaar, gedeputeerde Leefbaarheid van de provincie Groningen en Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland, prof.dr.ir. Bettina Bock ieder vanuit hun eigen perspectief ingaan op de relatie tussen onderzoek en beleid. Ook zullen ze met enkele onderzoekers in gesprek gaan om te vragen wat de relatie is tussen hun onderzoek en beleidsvragen.

Graag tot 12 april!

Map for Provinciehuis Groningen -
Martinikerkhof 12 -
9712 JG Groningen
Krimpdraden 2 internal thumb small 1507275717

12 april | Krimpcafé 'Onderzoek en Beleid'

Lees meer

U kunt zich hier aanmelden en aangeven aan welk van de onderstaande workshops u deel wilt nemen.

1. Wat maakt een burgerinitiatief succesvol?
Erzsi de Haan (Hanzehogeschool Groningen/RUG) inventariseerde en analyseerde vier jaar burgerinitiatieven in het noorden. Met welke onderwerpen houden ze zich bezig? Welke initiatieven zijn succesvol en waarom? En waarom stoppen sommige initiatieven voortijdig. Wat denken de deelnemers zelf over continuïteit. Het onderzoek leverde een grote database op, wat kan je hiermee in beleid?

2. Huisarts, spil in dorp en zorg
Als de huisarts met pensioen gaat of vertrekt is het vinden van een opvolger niet altijd makkelijk. Wilma Wolf (Hanzehogeschool Groningen) onderzocht hoe de (nieuwe) huisarts zijn of haar praktijk in Noord- Nederland nu en in de toekomst ziet. Hoe kunnen gemeenten hierop inspelen?

3. Kennis over voorzieningen is een begin
Een goed inzicht in de spreiding van voorzieningen en mogelijke scenario’s voor de toekomst is nodig voor een beleid op het gebied van voorzieningen. Maar deze eerste fase van onderzoek in Noordwest Friesland vormt pas het begin. Om ook met partijen tot besluiten te komen, ontwikkelen Suzan Christiaanse (RUG), Ellen Stutterheim en Sjoerd IJdema (beiden Partoer) nu een serious game ter ondersteuning van die beslissingen.

4. Welke jongeren willen blijven?
Iedere gemeente wil jongeren graag vasthouden, maar op welke jongeren kan je je dan het beste richten? Wilma de Vries (Fries Sociaal Plan Bureau) onderzocht waarom jongeren in Fryslân willen blijven of vertrekken.

5. Worden nieuwkomers ook blijvers?
Ook naar krimpdorpen komen nieuwe inwoners. Waar zijn ze naar op zoek? En blijven ze ook in het dorp? Tialda Haartsen (RUG) analyseerde verschillende groepen nieuwkomers.

6. Wat als je doelgroep wat anders wil?
Participatief onderzoek kan meer diepte geven aan wensen en oplossingen vanuit de doelgroep zelf. Louise Meijering (RUG) onderzocht in Appingedam hoe ouderen denken over wonen, zorg en welzijn. De doelgroep zelf kwam nog met een ander thema: veiligheid. Hoe ga je hier vervolgens als onderzoeker en opdrachtgever mee om?

7. Waar wonen (hulpbehoevende) ouderen?
Ouderen blijven langer thuis wonen, maar (zorg)voorzieningen verdwijnen of worden samengebracht in grotere plaatsen. Maar waar wonen de ouderen? En hoe is die spreiding in relatie tot de spreiding van voorzieningen? Elles Bulder (Hanzehogeschool) brengt dit samen met studenten voor diverse kernen van de gemeente Oldambt in kaart.