Kennisdossier Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Dit kennisdossier brengt beschikbare kennis en ontwikkeling over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt samen. Grensoverschrijdende arbeidsmarkt is arbeid in een internationaal perspectief, het vraagt om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te denken en te stappen. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt brengt belemmeringen met zich mee, waardoor de regionale arbeidsmarkten aan de randen van het land minder goed functioneren dan elders in Nederland. Het is een onderdeel van de overkoepelende thema’s grensoverschrijdende samenwerking en het stimuleren van een goed functioneerde sociaaleconomisch grensregio.
Dit kennisdossier geeft meer informatie voor het stimuleren en realiseren van een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Leeswijzer

Dit kennisdossier richt zich voornamelijk op kennis vanuit een Nederlands perspectief. Het is opgezet als een informatieknooppunt van kennis, aangevuld met uitleg en duiding. Het dossier belicht verschillende aspecten van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Ongeacht uw kennis kan het dossier een hulpbron zijn in uw zoektocht naar aanvullende informatie of bijvoorbeeld praktijk voorbeelden.
In dit dossier vindt u beleidsstukken, wetenschappelijke artikelen en rapportages. Ook staat er meer specifieke informatie over relevante subthema’s (belemmeringen in grensarbeid, mobiliteit en onderwijs) die invloed hebben op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Met de onderverdeling bieden we overzicht in de veelheid aan informatie. In dit dossier bundelen we nieuwe relevante kennis en wordt de beschikbare kennis gekoppeld aan de stedelijke praktijk. Het kennisdossier informeert over actualiteiten, nieuwe trends en ontwikkelingen. Het dossier is dynamisch en wordt regulier aangevuld.

Focus en doelgroep

Het uitgangspunt van dit kennisdossier is kennisdeling voor grensregio’s aan de Nederlands- Duitse grens. Het kennisdossier is relevant voor de G40 themagroep Europa, leden van het grensstedenoverleg, grensgemeenten en voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van grenssteden in het algemeen en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in het bijzonder.

logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling