Stel de vraag: waarom zou je hier energie opwekken?

Davis Louwerse, Platform31

Lees meer

Het Nederlandse ‘wij’ zit in dorpen en regio’s

Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG) en Frederik van Dalfsen (adviseur Berenschot)

Lees meer

Meer aandacht voor regio’s nodig in economisch beleid

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland Regio's en Thema's

Lees meer

Dorpsbouwmeester

Frederic van Kleef

Lees meer

Nieuwe vergezichten voor krimpgebieden

Marijn Molema (Fries Sociaal Planbureau) en Elly van der Klauw ( Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland)

Lees meer

Wordt natuurlijke krimp het nieuwe normaal?

Jan Latten, gastspreker en columnist

Lees meer

'Crisis biedt kansen voor het platteland'

Arjen Nolles en Nadja Siersema, GroenLinks, Provinciale Staten van Groningen.

Lees meer

Zet de grens met België op een kier

Frank Cörvers, hoogleraar demografie aan de Universiteit Maastricht.

Lees meer

Demografie en duurzaamheid is kans

Maarten Hoorn, Platform31

Lees meer

Waardeer de voordelen van stad én platteland

Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urbane Economie aan Wageningen University

Lees meer

'Gezamenlijke prestatieafspraken nodig voor leefbare dorpen'

Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice in Westerbork

Lees meer

Maak Zeeland een proeftuin voor vernieuwingen

Ton Brandenbarg, voorzitter Wetenschappelijke Raad Zeeland, e.a.

Lees meer

Ruïnes: rotzooi of romantisch?

Ruïnes als basis voor herwaardering in krimpgebieden

Daphne Bouman, Platform31

Lees meer

De elektrische fiets als game changer

Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Ommelandse reizen

Taede Tillema, KiM / leerstoel Transportgeografie aan de Rijkuniversiteit Groningen

Lees meer

Gelukkig geen spookdorpen in Friesland

Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Zit de groene regio straks op zwart zaad?

David Louwerse, Platform31

Lees meer