Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland

Hans Groenendijk, Woonzorggroep Samen / Actiz

Lees meer

Suggesties voor een integraal toekomstbeeld: het landschap als kathedraal

Caspar van den Berg (Campus Fryslân – Rijksuniversiteit Groningen), Theunis Piersma, (NIOZ) en Klaas Sietse Spoelstra (Bureau Nij Sicht)

Lees meer

Betrek de buurlanden bij uitwerking Nationale Omgevingsvisie

Saskia Bisschops, Neimed / Open Universiteit

Lees meer

Zet omgevingsbeleid in om brede welvaart concreet te maken in regionale ontwikkeling

Joks Jansen, Het PON & Telos | Academische Werkplaats Brede Welvaart in de regio

Lees meer

Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

Kim Oude Luttikhuis en Hanjo Lagas, Atrivé

Lees meer

Verdeel geld eerlijker en laat plattelandsgemeenten niet verzuipen

Barbara Oomen, Arno Witkam en Marijn Dieleman

Lees meer

Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden

Marijn Molema en Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Stel de vraag: waarom zou je hier energie opwekken?

Davis Louwerse, Platform31

Lees meer

Het Nederlandse ‘wij’ zit in dorpen en regio’s

Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG) en Frederik van Dalfsen (adviseur Berenschot)

Lees meer

Meer aandacht voor regio’s nodig in economisch beleid

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland Regio's en Thema's

Lees meer

Dorpsbouwmeester

Frederic van Kleef

Lees meer

Nieuwe vergezichten voor krimpgebieden

Marijn Molema (Fries Sociaal Planbureau) en Elly van der Klauw ( Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland)

Lees meer

Wordt natuurlijke krimp het nieuwe normaal?

Jan Latten, gastspreker en columnist

Lees meer

'Crisis biedt kansen voor het platteland'

Arjen Nolles en Nadja Siersema, GroenLinks, Provinciale Staten van Groningen.

Lees meer