Kansengelijkheid vanuit grensoverschrijdend perspectief

Anouk Bollen-Vandenboorn, ITEM

Lees meer

Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

Rogier Aalders, Sjoerd Hardeman, en Otto Raspe, Rabobank

Lees meer

Deltaplan Noorden toont noodzaak ministerie van Ruimtelijke Ordening

Tialda Haartsen, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Krimp in Fryslân

Bettina Bock, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Politiek moet ondernemer betrekken bij brede welvaart

Franka Rolvink Couzy en Sonny Duijn - ABN AMRO

Lees meer

Het is hoog tijd om te investeren in alle regio’s

Joks Janssen, Bettina Bock, Tjeerd van Dekken, Klaas Fokkinga en Hans Kuipers

Lees meer

Goed oud in Berkelland: nieuwbouw aansluiten op woonwens

Maikel van der Neut, gemeente Berkelland

Lees meer

Continuïteit huisartsenzorg vraagt om een ministerie van Randland

Frank van Wijck en Hans Hof, journalist / Profs4Zorg

Lees meer

Een nieuw leven voor het dorp van Jan en Lies én gestreste stedelingen

Wim Hazeu en Ger Peeters, Wonen Limburg

Lees meer

Voorstel herijking gemeentefonds zet mensenrechten onder druk

Lucia van der Meulen, KU Leuven

Lees meer

Groeien op krimpgebied nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

Marijn Molema, Fries Sociaal Planbureau

Lees meer

De regio’s worden vaak behandeld als lastige kinderen

Caspar van den Berg en Annemarie Kok, Rijksuniversiteit Groningen / zelfstandig onderzoeker

Lees meer

"Aanpak armoede kwetsbare regio's vergt landelijke investeringen"

Radboud Engbersen (Movisie), Johan Brongers (Raad van bestuur Tintengroep) en Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen en voorzitter Alliantie van Kracht tegen Armoede).

Lees meer

Stop met sturen op aantallen bij krimp

Daniël Depenbrock, woningmarktadviseur bij KAW

Lees meer