Een nieuw leven voor het dorp van Jan en Lies én gestreste stedelingen

Wim Hazeu en Ger Peeters, Wonen Limburg

Lees meer

Voorstel herijking gemeentefonds zet mensenrechten onder druk

Lucia van der Meulen, KU Leuven

Lees meer

Groeien op krimpgebied nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

Marijn Molema, Fries Sociaal Planbureau

Lees meer

De regio’s worden vaak behandeld als lastige kinderen

Caspar van den Berg en Annemarie Kok, Rijksuniversiteit Groningen / zelfstandig onderzoeker

Lees meer

"Aanpak armoede kwetsbare regio's vergt landelijke investeringen"

Radboud Engbersen (Movisie), Johan Brongers (Raad van bestuur Tintengroep) en Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen en voorzitter Alliantie van Kracht tegen Armoede).

Lees meer

Stop met sturen op aantallen bij krimp

Daniël Depenbrock, woningmarktadviseur bij KAW

Lees meer

Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland

Hans Groenendijk, Woonzorggroep Samen / Actiz

Lees meer

Suggesties voor een integraal toekomstbeeld: het landschap als kathedraal

Caspar van den Berg (Campus Fryslân – Rijksuniversiteit Groningen), Theunis Piersma, (NIOZ) en Klaas Sietse Spoelstra (Bureau Nij Sicht)

Lees meer

Betrek de buurlanden bij uitwerking Nationale Omgevingsvisie

Saskia Bisschops, Neimed / Open Universiteit

Lees meer