Zet omgevingsbeleid in om brede welvaart concreet te maken in regionale ontwikkeling

Joks Jansen, Het PON & Telos | Academische Werkplaats Brede Welvaart in de regio

Lees meer

Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

Kim Oude Luttikhuis en Hanjo Lagas, Atrivé

Lees meer

Verdeel geld eerlijker en laat plattelandsgemeenten niet verzuipen

Barbara Oomen, Arno Witkam en Marijn Dieleman

Lees meer

Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden

Marijn Molema en Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Stel de vraag: waarom zou je hier energie opwekken?

Davis Louwerse, Platform31

Lees meer

Het Nederlandse ‘wij’ zit in dorpen en regio’s

Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG) en Frederik van Dalfsen (adviseur Berenschot)

Lees meer

Meer aandacht voor regio’s nodig in economisch beleid

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland Regio's en Thema's

Lees meer

Dorpsbouwmeester

Frederic van Kleef

Lees meer

Nieuwe vergezichten voor krimpgebieden

Marijn Molema (Fries Sociaal Planbureau) en Elly van der Klauw ( Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland)

Lees meer

Wordt natuurlijke krimp het nieuwe normaal?

Jan Latten, gastspreker en columnist

Lees meer

'Crisis biedt kansen voor het platteland'

Arjen Nolles en Nadja Siersema, GroenLinks, Provinciale Staten van Groningen.

Lees meer

Zet de grens met België op een kier

Frank Cörvers, hoogleraar demografie aan de Universiteit Maastricht.

Lees meer

Demografie en duurzaamheid is kans

Maarten Hoorn, Platform31

Lees meer

Waardeer de voordelen van stad én platteland

Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urbane Economie aan Wageningen University

Lees meer