"Aanpak armoede kwetsbare regio's vergt landelijke investeringen"

Radboud Engbersen (Movisie), Johan Brongers (Raad van bestuur Tintengroep) en Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen en voorzitter Alliantie van Kracht tegen Armoede).

Lees meer

Als een konijn dat staart in de koplampen van een auto

Harmke Bekkema, Platform31 Lees meer

Betrek de buurlanden bij uitwerking Nationale Omgevingsvisie

Saskia Bisschops, Neimed / Open Universiteit

Lees meer

Bevolkingsgroei: er valt wat te kiezen …. ook voor gemeenten

Ruud Dorenbos en Koos van Dijken, Platform31

Lees meer

Buitenlandse verrassingen vlak over de grens

Frank Corvers, Neimed

Lees meer

Continuïteit huisartsenzorg vraagt om een ministerie van Randland

Frank van Wijck en Hans Hof, journalist / Profs4Zorg

Lees meer

'Crisis biedt kansen voor het platteland'

Arjen Nolles en Nadja Siersema, GroenLinks, Provinciale Staten van Groningen.

Lees meer

De elektrische fiets als game changer

Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Degrowth en de (krimp)stad: een moeizame verhouding

Joop de Kraker, Christian Scholl en Maurice Hermans

Lees meer

De kloof tussen bruisgebieden en krimpregio’s blijft groeien

Caspar van den Berg en Bram van Vulpen, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Deltaplan Noorden toont noodzaak ministerie van Ruimtelijke Ordening

Tialda Haartsen, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Demografie en duurzaamheid is kans

Maarten Hoorn, Platform31

Lees meer

De ‘nieuwe’ woningnood in Limburg

Daan Prevoo, provincie Limburg Lees meer

De regio’s worden vaak behandeld als lastige kinderen

Caspar van den Berg en Annemarie Kok, Rijksuniversiteit Groningen / zelfstandig onderzoeker

Lees meer

De stille ramp op het platteland of booming Zeeuws-Vlaanderen

Dick van der Wouw, ZB| Planbureau

Lees meer

Dorpsbouwmeester

Frederic van Kleef

Lees meer