Een bijzonder stukje Nederland!

Bert Zanting, beleidsmedewerker sociaal-maatschappelijk beleid, provincie Zeeland

Lees meer

Een nieuw leven voor het dorp van Jan en Lies én gestreste stedelingen

Wim Hazeu en Ger Peeters, Wonen Limburg

Lees meer

Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden

Marijn Molema en Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Gelukkig geen spookdorpen in Friesland

Wilma de Vries, FSP

Lees meer

'Gezamenlijke prestatieafspraken nodig voor leefbare dorpen'

Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice in Westerbork

Lees meer

Goed oud in Berkelland: nieuwbouw aansluiten op woonwens

Maikel van der Neut, gemeente Berkelland

Lees meer

Groeiende kloof tussen bruis- en krimpregio’s bedreigt stabiliteit

Caspar van den Berg, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

‘Groei en krimp’

Marnix Norder, Aedes Lees meer

Groeien op krimpgebied nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

Marijn Molema, Fries Sociaal Planbureau

Lees meer

Groei leidt niet tot meer geluk

Maurice Hermans, onderzoeker Neimed

Lees meer

Het is hoog tijd om te investeren in alle regio’s

Joks Janssen, Bettina Bock, Tjeerd van Dekken, Klaas Fokkinga en Hans Kuipers

Lees meer

Het is tijd voor maatwerk op ministeries

David Louwerse, Platform31

Lees meer

Het mooie platteland

Anno Wietze Hiemstra, gemeente Aa en Hunze

Lees meer

Het Nederlandse ‘wij’ zit in dorpen en regio’s

Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG) en Frederik van Dalfsen (adviseur Berenschot)

Lees meer

Het Rijk dient haar rol op te pakken in onze krimpregio’s

Eelco Eikenaar, provincie Groningen

Lees meer

In Holwerd is de nieuwe Lely opgestaan!

Tialda Haartsen, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer