Stad en land in balans

Merel Ooms, Platform31

Lees meer

Groei leidt niet tot meer geluk

Maurice Hermans, onderzoeker Neimed

Lees meer

Het Rijk dient haar rol op te pakken in onze krimpregio’s

Eelco Eikenaar, provincie Groningen

Lees meer

Schooltasvlaggen

Bert Zanting, beleidsmedewerker sociaal-maatschappelijk beleid, provincie Zeeland

Lees meer

Vakantie in een onbereikbaar land

Maarten Hoorn, Platform31

Lees meer

Groeiende kloof tussen bruis- en krimpregio’s bedreigt stabiliteit

Caspar van den Berg, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

De kloof tussen bruisgebieden en krimpregio’s blijft groeien

Caspar van den Berg en Bram van Vulpen, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Buitenlandse verrassingen vlak over de grens

Frank Corvers, Neimed

Lees meer

In Holwerd is de nieuwe Lely opgestaan!

Tialda Haartsen, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Zit de groene regio straks op zwart zaad?

David Louwerse, Platform31

Lees meer

Gelukkig geen spookdorpen in Friesland

Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Ommelandse reizen

Taede Tillema, KiM / leerstoel Transportgeografie aan de Rijkuniversiteit Groningen

Lees meer

De elektrische fiets als game changer

Wilma de Vries, FSP

Lees meer

Ruïnes: rotzooi of romantisch?

Ruïnes als basis voor herwaardering in krimpgebieden

Daphne Bouman, Platform31

Lees meer

Maak Zeeland een proeftuin voor vernieuwingen

Ton Brandenbarg, voorzitter Wetenschappelijke Raad Zeeland, e.a.

Lees meer

'Gezamenlijke prestatieafspraken nodig voor leefbare dorpen'

Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice in Westerbork

Lees meer

Waardeer de voordelen van stad én platteland

Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urbane Economie aan Wageningen University

Lees meer

Demografie en duurzaamheid is kans

Maarten Hoorn, Platform31

Lees meer