Zet omgevingsbeleid in om brede welvaart concreet te maken in regionale ontwikkeling

Brede welvaart heeft de afgelopen jaren vaste voet aan regionale grond gekregen. Steeds meer regio’s omarmen brede welvaart als wenkend perspectief. Hoewel het verbreden van het welvaartsbegrip van het bruto binnenlands product naar ‘kwaliteit van leven’ kansen biedt voor duurzame regionale ontwikkeling, ontbreekt het aan handelingsperspectief. Joks Janssen, senior adviseur-onderzoeker bij Het PON/Telos, denkt dat een sterkere koppeling met het omgevingsbeleid dit kan verhelpen. “Ruimtelijke opgaven vormen een concreet aangrijpingspunt om de brede welvaart van regio’s te versterken.”

Lees verder (Gebiedsontwikkeling.nu)