We hebben allemaal baat bij een humaan migratiebeleid, zeker aan de randen van Nederland

Door Barbara Oomen, hoogleraar rechten aan het University College Roosevelt in Middelburg en kandidaat-Kamerlid voor de PvdA

Niet wegwensen, ophemelen of wegkijken, maar een ­realistisch, humaan migratiebeleid, bepleit Barbara Oomen. Daar kunnen we allemaal baat bij hebben, en zeker aan de randen van Nederland.

Lees verder (Trouw)