Voorstel herijking gemeentefonds zet mensenrechten onder druk

Door Lucia van der Meulen, onderzoeker Europese Fundamentele Rechten aan de KU Leuven

“Het nieuwe voorstel voor de herijking van het gemeentefonds zet de begrotingen van krimpgemeenten nog verder onder druk. Verder bezuinigingen is uit grondrechtelijk oogpunt echter geen optie. Dit zou raken aan de kern van het mensenrecht op toegankelijke zorg, de gelijke toegankelijkheid van zorg, wat wordt beschermd in verschillende verdragen waaraan Nederland gebonden is.”

Lees verder (Binnenlands Bestuur)